İmparator Jüstinyen’i Anıyoruz

Kilise’de bugün 14 Kasım’da yönetici ve Mesih imanlısı İmparator Jüstinyen’i anıyoruz, Kendisi M.S 527-565 arası doğu’da krallık yapmıştır. Karısı Teodora ile birlikte Bizans mahkemelerine eski düzenini getirdi. Mesih’in Tanrısal ve insansal doğası üzerine büyük tartışmaların sürdüğü bir zamanda İsa Mesih’e olan inancından dolayı kilisede birliği sağlamaya çalıştı tekrar. “Kendisi Ortodoks Hristiyanlığın ana karakterlerinden biriydi. İnsanların…