İmparator Jüstinyen’i Anıyoruz

Kilise’de bugün 14 Kasım’da yönetici ve Mesih imanlısı İmparator Jüstinyen’i anıyoruz, Kendisi M.S 527-565 arası doğu’da krallık yapmıştır. Karısı Teodora ile birlikte Bizans mahkemelerine eski düzenini getirdi. Mesih’in Tanrısal ve insansal doğası üzerine büyük tartışmaların sürdüğü bir zamanda İsa Mesih’e olan inancından dolayı kilisede birliği sağlamaya çalıştı tekrar. “Kendisi Ortodoks Hristiyanlığın ana karakterlerinden biriydi. İnsanların Mesih’in insani ve Tanrısal doğası üzerine ayrılığı düştüğü bir zamanda her iki tarafa da uzlaşma sağlamıştır dinsel açıdan.” (912) M.S 533’te 5. Ekümenik Konsül İstanbul’da toplanarak bu ayrılığa çözüm getirmişti. Hayali olan tamamıyla Hristiyan olan bir imparatorluğu görecek kadar uzun yaşayamasa da yönetici olduğu zamanlar inancını insanlara gösterdi ve halkı için iyi bir yönetici oldu.

Dua Edelim: “Yüce RAB. Göksel Baba, Jüstinten gibi Hristiyan yöneticilerin sayesinde ismin dünyanın her yerinde zikrediliyor.  Bizim de bilgece kararlar vererek senin halkına katkıda bulunacak ve güvenilir bir şekilde imanla insanlara senin yolunda hizmet edecek insanları seçmemizi sağla. Rab’bimiz İsa Mesih’in adıyla.”

Ayrıca dünya üzerindeki, özellikle halkı zulüm altındaki yerlerdeki, bütün liderlerin de çarmıha gerilen İsa Mesih’ten yana olmaları, O’nun adını duyurmaları için dua edelim. Dünyanın dört bir yanındaki Mesih’e bağlı mğjdecilerimizin senin sözünü güvenli ve etkili bir şekilde duyurmalarını sağla. Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar