İskenderiyeli Athanasius’u Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan İskenderiye’li Athanasius’i anıyoruz. Kendisi M.S 295’de Mısır’da doğmuş, kilisenin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik konsülünde Athanasius Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu heretiklere karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da Kutsal Kitap ışığında ortaya çıkan doğru öğretiyi savunmuştur.…