Johann Gerhard’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Martin Luther ve Martin Chemnitz’in yanı sıra Luteryen doktrinini sistematik bir biçime getiren büyük teologlardan biri Johann Gerhard anılır. On yedinci yüzyılın başlarında yirmi üç ciltlik Loci Theologici isimli Ortodoks Luteryen’liği açıklayan bir kitap yazmıştır. Gerhard 1582’de Quedlinburg Almanya’da doğmuştur. On beş yaşında geçirdiği ciddi bir rahatsızlıktan sonra hayatını Tanrı’ya adamış, Kutsal Kitap…