Johann Gerhard’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Martin Luther ve Martin Chemnitz’in yanı sıra Luteryen doktrinini sistematik bir biçime getiren büyük teologlardan biri Johann Gerhard anılır. On yedinci yüzyılın başlarında yirmi üç ciltlik Loci Theologici isimli Ortodoks Luteryen’liği açıklayan bir kitap yazmıştır. Gerhard 1582’de Quedlinburg Almanya’da doğmuştur. On beş yaşında geçirdiği ciddi bir rahatsızlıktan sonra hayatını Tanrı’ya adamış, Kutsal Kitap yorum kitapları yazmış, inanç savunması yapmıştır. Jena Üniversitesinde profesör olmuş, Heldburg’da müfettişlik yapmıştır. Vaazları teolojik eğitimlerde hala öğretim amaçlı kullanılır. Gerhard kendisini müjdeciliğe adamış İsa Mesih’e gönülden bağlı bir adamdı.

Dua Edelim: “Yüceler Yücesi RAB, kutsal gizemlerinden biri olan Rab’bin Sofrası sakramentin aracılığıyla oğlunun kanı ve bedeniyle bizleri beslediğin için sana sonsuz teşekkürler. Bu harika göksel ekmeğe Johann Gerhard’ın imanlıyla yaklaşmamızı sağla ki yediğimiz Rab’bin Sofrası bizler için eşsiz fedakarlığın ve kurtuşumuz olduğunu bilelim; Rab’bimiz İsa Mesih’in aracılığıyla. Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar