Kıymetli Haçı Yüceltme Günü

Kilisede bugün Efendimiz İsa Mesih’in acı çektiği çarmıhı andığımız Kıymetli Haçı Yüceltme Günü’dür. Kilisenin ilk kutlamalarından biri olarak kabul edilir. Roma İmparatoru Konstantin’n annesi Helena Mesih’in gerildiği çarmıhın yerini keşfetmiştir. Söylentilere göre kutsal mekânları ziyaret için gittiği Yeruşalim’de 3 adet çarmıhın altını kazmış ve birinin Mesih’e ait olduğunu bulmuştur. Dindar bir Hristiyan olarak Helena, Mesih’in…