Kıymetli Haçı Yüceltme Günü

Kilisede bugün Efendimiz İsa Mesih’in acı çektiği çarmıhı andığımız Kıymetli Haçı Yüceltme Günü’dür. Kilisenin ilk kutlamalarından biri olarak kabul edilir. Roma İmparatoru Konstantin’n annesi Helena Mesih’in gerildiği çarmıhın yerini keşfetmiştir. Söylentilere göre kutsal mekânları ziyaret için gittiği Yeruşalim’de 3 adet çarmıhın altını kazmış ve birinin Mesih’e ait olduğunu bulmuştur. Dindar bir Hristiyan olarak Helena, Mesih’in yaşamının geçtiği yerlerin tespiti için çalışmıştır. Hatta İmparator Konstantin tarafından İsa Mesih’in çarmıha gerildiği ve dirildiği yerde bir bazilika inşa ettirilmiştir. M.S 335’te İmparator Konstantin tarafından resmi bayram günü ilan edilmiştir. Kıymetli Haçı Yüceltme Günü hem Doğu hem de Batı Hristiyanlığı tarafından önemle anımsanmıştır öyle ki birçok Luteryen kilisesinin ismi Kutsal Haç’tır.

Dua Edelim: “Ey Merhametli Tanrı’mız, oğlun İsa Mesih tüm dünyanın günahını üstlenmek ve insanları kendisine çekmek için çarmıha gerildi. Onun ölümüyle kutsallık kazanan bizlerin kurtuluşumuz için bize yaptığı çağrıya uyup haçımızı alarak O’nu takip etmemizi sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar