Fibi, Lidya Ve Tabita’yı Anıyoruz

İmanlı kadınlar olarak Fibi, Lidya ve Tabita’yı anıyoruz bugün. Bu üç kadın Mesih’e olan imanlarını kiliseye sağladıkları maddi eşyalarla göstermişlerdi. Tabita Yafa’daki fakirler için kıyafet dikiyordu. Aniden öldüğü zaman Aziz Petrus Lidda isimli şehirden çağrılmış ve Tabita’yı ölümden diriltmişti (Elçilerin İşleri 9). Lidya ise Filipi’de çalışıyor, mor boya satıyordu. Yerel bir sinagogda tapınırken Pavlus’un Tanrı…