Fibi, Lidya Ve Tabita’yı Anıyoruz

İmanlı kadınlar olarak Fibi, Lidya ve Tabita’yı anıyoruz bugün. Bu üç kadın Mesih’e olan imanlarını kiliseye sağladıkları maddi eşyalarla göstermişlerdi. Tabita Yafa’daki fakirler için kıyafet dikiyordu. Aniden öldüğü zaman Aziz Petrus Lidda isimli şehirden çağrılmış ve Tabita’yı ölümden diriltmişti (Elçilerin İşleri 9). Lidya ise Filipi’de çalışıyor, mor boya satıyordu. Yerel bir sinagogda tapınırken Pavlus’un Tanrı sözünü duyurduğunu işitti. Mesih’in müjdesini duyduğu an iman etti ve onunla beraber diğer arkadaşları da iman etti. Böylece Filipi’deki ilk imanlılar topluluğunu oluşturmuş oldular (Elçilerin İşleri 16). Kenhere’deki kilisede görevli olarak çalışıyordu. Pavlus onu Roma’daki kiliseye göndermiş, kilisenin ilk zamanlarında yaptığı yardımlardan söz etmiştir (Romalılar 16).

Dua Edelim: “Yüce Tanrı, hizmetkârların Tabita, Lidya ve Fibi’nin kalplerindeki şefkat duygusunu güçlendirerek insanlara yardım etmelerini, kiliseye katkıda bulunmalarını sağladın. Bizlere de aynı sevgiden ver, toplumun en aşağısındaki insana bile bakınca seni görmemizi sağla. Diğerlerine, Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla hizmet etmemizi sağla.” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar