Moavlı Rut’u Anıyoruz

Kilisede bugün Kutsal Kitap’ta kendi adına bir bölümü bulunan Moav’lı Rut’u anıyoruz. Rut, İbrani bir aileye gelin giden pagan bir kadındı. Pagan bir ailede büyümüş olmasına rağmen İsrail’in Tanrı’sına olan inancını beyan etmesi en can alıcı noktalardan biridir. Elimelek’in (Naomi’s husband) ve oğullarının ölümünden sonra kayınvalidesi Naomi ile birlikte Moav diyarından İsrail’e döndü. Rut, Elimelek’in…