Moavlı Rut’u Anıyoruz

Kilisede bugün Kutsal Kitap’ta kendi adına bir bölümü bulunan Moav’lı Rut’u anıyoruz. Rut, İbrani bir aileye gelin giden pagan bir kadındı. Pagan bir ailede büyümüş olmasına rağmen İsrail’in Tanrı’sına olan inancını beyan etmesi en can alıcı noktalardan biridir. Elimelek’in (Naomi’s husband) ve oğullarının ölümünden sonra kayınvalidesi Naomi ile birlikte Moav diyarından İsrail’e döndü. Rut, Elimelek’in bir akrabası olan Boaz’ın arazisinde kendisi ve kayınvalidesinin geçimini sağlamak için yorulmadan çalıştı. Ancak, kadınlar yine de Elimelek’in topraklarını kendi başlarına geri alamadılar. Boaz onların “kurtarıcısı” olmayı kabul etti ve toprağı onlar için kurtardı. Bunu yanı sıra Elimelek’in soyunu devam ettirmek için Rut’u karısı olarak aldı. Evlendikten sonra Ruth, Mesih’in soyundan geldiği Oved’i doğurdu. Oved’in soyundan hem Kral Davut hem de nihai kurtarıcı İsa Mesih doğdu. Rut’un Naomi’ye karşı nezaketi ve sadakatiyle birlikte Naomi’nin Tanrı’sına olan imanı Tanrı’nın övgüsünü almaya ve güvenini kazanmaya mazhar kıldı onu.

Dua Edelim: “Güvenilir RAB’bimiz, halkını korumaya ve akla gelmeyecek değişik kanallar kullanarak kutsal oğlunun doğacağı ailenin soyunu devam ettirmeye söz verdin. Bize de Ruth’un sadakatini ve Tanrı’ya olan imanından ver ki senin adını itaatkârlığımızla ve saygımızla yüceltebilelim. Böylelikle tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in lütfuyla senin halkının bir parçası olabilelim. Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar