Musa Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’nın ilk beş kitabının yazarı Musa anılır. Kendisi, İsrail halkı’nın Mısır’lılara kölelik yaptığı zaman Mısır topraklarında doğmuştu. Doğan ilk erkek çocukların ölüm emri verildiği için annesi Musa’yı bir sepete koyarak Nil nehrine bıraktı. Firavun’un kızı onu bir sepetin içerisinde bulduğu zaman evlatlık olarak almaya karar verdi. 80 yaşına geldiğinde Tanrı onu İsrail…