Musa Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’nın ilk beş kitabının yazarı Musa anılır. Kendisi, İsrail halkı’nın Mısır’lılara kölelik yaptığı zaman Mısır topraklarında doğmuştu. Doğan ilk erkek çocukların ölüm emri verildiği için annesi Musa’yı bir sepete koyarak Nil nehrine bıraktı. Firavun’un kızı onu bir sepetin içerisinde bulduğu zaman evlatlık olarak almaya karar verdi. 80 yaşına geldiğinde Tanrı onu İsrail halkını Mısır’dan Kenan ülkesine götürmek üzere görevlendirdi. Tanrı Mısır halkına on felaket yağdırınca Firavun Musa’ya İsrail halkını çıkarmasını söyledi. Fısıh’ın ilk günü kutlanınca Musa halkını Mısır’dan çıkararak Tanrı’nın ikiye böldüğü Kızıl Deniz’in ortasından geçirdi. Ardından Sina Dağı’nda On Emir verilmesine rağmen insanlar Tanrı’nın emirlerine uymadılar. Bu itaatsizliğin bir sonucu olarak Musa onları 40 yıl çölde tuttu. Musa’nın da Kenan ülkesine girmesine izin verilmemesine karşın zamanı gelince öleceği yer olan yüksek bir dağdan izlemesine müsaade edilmişti. Eski Antlaşma’nın önemli figürlerinden olan Musa Yeni Antlaşmada’da Transfigürasyon’un gerçekleştiği dağda görülmüştü.

Dua Edelim: ““Göklerdeki Baba’mız RAB Tanrı, peygamberin Musa aracılığıyla insanlara doğru imanı mucizeler yoluyla gösterdin. Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar