Nun Oğlu Yeşu’yu Anıyoruz

“Kilisede bugün Musa’nın ardından gelerek İsrail halkının kurtarıcısı Nun oğlu Yeşu anılır. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağıdan geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır ki o da İbrahim vaat çocuklarını ölümden kurtarmıştı. Bir çeşit kurtarıcıydı yani. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını babalarına…