Nun Oğlu Yeşu’yu Anıyoruz

“Kilisede bugün Musa’nın ardından gelerek İsrail halkının kurtarıcısı Nun oğlu Yeşu anılır. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağıdan geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır ki o da İbrahim vaat çocuklarını ölümden kurtarmıştı. Bir çeşit kurtarıcıydı yani. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını babalarına vaat edilmiş Kenan topraklarına getirdi. Tanrı’nın o dönemki seçilmiş halkının adına harika ve mucizevi galibiyetler kazandı. Kenan ülkesinin krallarını fethettikten sonra toprakları düzene soktu ve 110 yaşında öldü. İsmi İbranice’de “Tanrı kurtarır” anlamındadır.

Dua Edelim: “Rab’bimiz İsa Mesih, hizmetkârın Yeşu İsrail’in çocuklarını Ürdün Nehri’nin sularından geçirerek ırmaklarından süt ve bal akan ülkeye getirdi. Sen de bizim kurtarıcımız olduğun için sonsuz yaşamımızın olduğu ülkeye bizleri vaftizinle alman içni sana dua ediyoruz;  tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve Baba’yla sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren senin aracılığınla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar