Pavlus Ve Petrus’un Yardımcısı Silas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus ve Petrus’un sevgili yardımcısı Silas’ı anıyoruz. Kendisi Yeruşalim Kilisesinin önderi olup Pavlus tarafından Antakya’dan başlayarak Asya İline, oradan da Makedonya’ya uzanan ikinci müjde yolculuğuna yardımcı olarak seçilmişti. Silas aynı zamanda Silvanus olarak da tanınır. Pavlus ile Filipi’de hapse atıldı. Selanik ve Berea’daki başkaldırıları da yaşadı. Pavlus’a katıldı Korint’te nihayetinde. Ardından da…