Pavlus Ve Petrus’un Yardımcısı Silas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus ve Petrus’un sevgili yardımcısı Silas’ı anıyoruz. Kendisi Yeruşalim Kilisesinin önderi olup Pavlus tarafından Antakya’dan başlayarak Asya İline, oradan da Makedonya’ya uzanan ikinci müjde yolculuğuna yardımcı olarak seçilmişti. Silas aynı zamanda Silvanus olarak da tanınır. Pavlus ile Filipi’de hapse atıldı. Selanik ve Berea’daki başkaldırıları da yaşadı. Pavlus’a katıldı Korint’te nihayetinde. Ardından da orada kaldı. En sonunda Petrus’a katılarak onun yardımcısı olmuştu (1.Petrus 5:12). Kilise tarihine göre Korint’in ilk Başpiskopos’u olmuştu.

Dua Edelim: “Sonsuz RAB, hizmetkârın Silas, Petrus ve Pavlus ile birlikte Yunanistan, Makedonya ve Asya İlinde müjdeyi duyurmada görev almıştı. Krallığının elçilerini ve müjdecilerini bu dünyada yetiştirdiğin için şükürler olsun. Böylelikle sonsuz hayatın zenginliklerinin sadece tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’te olduğu görülsün” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar