Akila, Priskila Ve Apollos’u Anıyoruz

Kilisede bugün Akila, Priskila ve Apollos anılır. Akila ve karısı Priskila Pavlus döneminde yaşamış Yahudilerdendiler. Çok dolaştılar. En sonunda da Roma zulmünden kaçarak Korint’e geldiler. Orada Pavlus ile tanıştılar. Çadırcılık yapıyorlardı. Pavlus da belirli bir süre onlara katıldı (Elçilerin İşleri 18:1-3). Onlar da Pavlus’a müjde duyurma konusunda yardımcı oldular. Birlikte Efes’e yolculuk yaptılar. Orada yeni…