Akila, Priskila Ve Apollos’u Anıyoruz

Kilisede bugün Akila, Priskila ve Apollos anılır. Akila ve karısı Priskila Pavlus döneminde yaşamış Yahudilerdendiler. Çok dolaştılar. En sonunda da Roma zulmünden kaçarak Korint’e geldiler. Orada Pavlus ile tanıştılar. Çadırcılık yapıyorlardı. Pavlus da belirli bir süre onlara katıldı (Elçilerin İşleri 18:1-3). Onlar da Pavlus’a müjde duyurma konusunda yardımcı oldular. Birlikte Efes’e yolculuk yaptılar. Orada yeni bir ev inşa ederek yeni Hristiyan olanlara misafirperverlik gösteriyorlardı. Apollos da Pavlus’un imanlı öğrencilerinden biri olup özverili ve gayretli biriydi.  Bütün Ahaya eyaleti boyunca dolaşarak Mesih’in müjdesini insanlara doğru bir şekilde yılmadan duyurmuştur. Bu üç kişi müjde duyurmadaki azim ve gayretlerinden dolayı anılırlar.

Dua Edelim: “Adı kutsal olan üçlü-birlik Tanrı, senin sözünü şevkle öğrenmemizi sağla ve Apollos gibi ruhta gayretli yap bizleri; öyle ki yoldan sapanları, yanlış öğretilere kapılanları Akila ve Priskila’yı örnek alarak tekrar sana geri getirebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar