Saksonya Elektörü Frederik’i Anıyoruz

Kilisede bugün 1486-1525 yılları arası Saksonya’da elektörlük yapmış Frederik’i anıyoruz. Reformasyon’un ilk yılları Martin Luther’in yaşadığı bölgede kendi özerkliği vardı. Frederik olmasaydı Reformasyon hiç başlamayabilirdi. Torgau, Almanya’da Saksonya eyaletinin yöneticiliğini elinde tutan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Siyasi diplomasi alanındaki yeteneklerinden dolayı onu adil ve tarafsız gören halk “Bilge” ismini verdi kendisine. Martin Luther…

İskenderiyeli Athanasius’u Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan İskenderiye’li Athanasius’i anıyoruz. Kendisi M.S 295’de Mısır’da doğmuş, kilisenin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik konsülünde Athanasius Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu heretiklere karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da Kutsal Kitap ışığında ortaya çıkan doğru öğretiyi savunmuştur.…