Şamlı Aziz Yuhanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün teolog ve ilahi yazarı olan Şam’lı Aziz Yuhanna anılır. İslami mahkemenin önemli bir üyesi olmasına rağmen Mesih’e iman ederek Hristiyanlığı yaşamak için makamını terk etti. 675-749 arası aşağı yukarı M.S 716’da Yeruşalim dışında bir manastıra girmiş, belli bir süre sonra da papaz olarak görevlendirilmiştir. Bizans İmparatoru İsauryalı Leo ikonları ve resimleri yasakladığı zaman…