Şamlı Aziz Yuhanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün teolog ve ilahi yazarı olan Şam’lı Aziz Yuhanna anılır. İslami mahkemenin önemli bir üyesi olmasına rağmen Mesih’e iman ederek Hristiyanlığı yaşamak için makamını terk etti. 675-749 arası aşağı yukarı M.S 716’da Yeruşalim dışında bir manastıra girmiş, belli bir süre sonra da papaz olarak görevlendirilmiştir. Bizans İmparatoru İsauryalı Leo ikonları ve resimleri yasakladığı zaman Yuhanna bu yasağa direndi. “Apostolic Discourses” isimli kitabını yazarak iconların ve resimlerin Hristiyan hayatındaki yerini savunmuş, 754’te Hieria Konsülün’de eleştirilmiştir. Aynı zamanda heretiklere karşı Hristiyanlığı savunmuş. Çok da yetenekli bir ilahi yazarı olduğunu da unutmayalım.  En harika eseri olan “Fount of Wisdom,” Hristiyan teologların daha önce derlemiş olduğu Mesih hakkındaki doğrulukların tümünü kapsar ve doktrinsel birçok konuya değinir. Ortodoks inanç açısından hem doğu hem de batı kiliselerinin sahip çıktığı önemli eserler bırakmış bir şahıstır.

Dua Edelim: “Ulu RAB’bimiz, hizmetkârın Şam’lı Yuhanna aracılığıyla gerçek imanın gücünü ve gizemlerini açıkladın. İmanımızın pekişmiş olarak tamamen insan ve tamamen Tanrı olan İsa Mesih’te olmasını ve ilahilerle övgüler okumamızı sağla ki dirilişin gücüyle sonsuz yaşamın meyvelerine erişelim; Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar