Tanrı’nın Vaatlerini Gerçekleştiren Kişiyi Tanımak

Bu derste de İsa Mesih hakkındaki muhteşem gerçeklerden söz etmeye devam edeceğiz. Tanrı tarafından esinlenmiş olan İsrail Kralı Davut, Yeşaya ve Malaki gibi peygamberler, ileride dünyaya gelecek olan Kurtarıcı hakkında birçok gerçeği kaleme aldılar. Eski Antlaşma’da bu Kurtarıcı hakkında yüzlerce peygamberlik sözü, yani ön bildirim bulunur. Çoğu İsa’nın dünyaya gelişinden binlerce yıl önce kaleme alınmış…