Yuhanna Hristomos’u Anıyoruz

Kilisede bugün 4.yüzyılın önemli figürlerinden biri olan İoannis Hrisostomos’u anıyoruz. Hrisotomos Antik Yunanca altın ağızlı anlamına gelir. Üstün vaaz verme becerilerinden dolayı bu isme layık görülmüştü. Aziz İoannis M.S 347’de Antakya’da doğmuştu. Hristiyan inancını annesi Anthusa’dan öğrenmişti. Kilisede değişik pozisyonlarda hizmette bulundu. Gerek rahip yardımcısı, gerek öğretmen gerekse de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Vaazlarında verdiği…