Yuhanna Hristomos’u Anıyoruz

Kilisede bugün 4.yüzyılın önemli figürlerinden biri olan İoannis Hrisostomos’u anıyoruz. Hrisotomos Antik Yunanca altın ağızlı anlamına gelir. Üstün vaaz verme becerilerinden dolayı bu isme layık görülmüştü. Aziz İoannis M.S 347’de Antakya’da doğmuştu. Hristiyan inancını annesi Anthusa’dan öğrenmişti. Kilisede değişik pozisyonlarda hizmette bulundu. Gerek rahip yardımcısı, gerek öğretmen gerekse de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Vaazlarında verdiği açık mesajlardan dolayı Antakya dışında da adı duyuldu. M.S 398’de İstanbul’un Patrik’i olarak seçildi. Kiliseyi, mahkemeleri ve şehri yeniliklerle tanıştırmak istedi. Kurulu kilise otoritesiyle çelişki içinde görülen reformlarından dolayı İstanbul’dan sürüldü. M.S 407’de gerçekleşecek olan ölümüne kadar kiliseden ayrı kalmasına rağmen yazmaya ve vaaz vermeye devam etti. Son sözleri “Her şey için Tanrı’ya şan ve şeref olsun! Amin” olmuştur.

Dua Edelim: “Ey RAB’bimiz, hizmetkârın İoannis Hrisostomos’u kararlılıkla ve özveriyle senin sözlerini yayması lütfuna eriştirdin. Antakya ve İstanbul piskoposluğu yapmış biri olarak senin adını korkusuzca andı.  Bütün pastörlerinin ve piskoposlarının böyle etkili bir şekilde vaaz vermelerini sağla ki diğer insanlar sana yönelerek ilahi krallıkta yerlerini alabilsin; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar