Yunus Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Nineve halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus kısmında anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve geri çıkarılması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç yerde geçer…