Yunus Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Nineve halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus kısmında anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve geri çıkarılması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç yerde geçer (Yunus 1:17; 2:1, 10). Kitap boyunca Tanrı’nın günahkârlarla nasıl merhametle ilgilendiğini görüyoruz. Yunus’un balığın karnında geçici bir süreliğine, 3 gün, kalması İsa Mesih tarafından kendi ölümünü, gömülüşünü ve dirilişini işaret etmek amacıyla kullanılmıştır(Matta 12:39-41).

Dua Edelim: “RAB Tanrı, Göksel Baba’mız, peygamberin Yona vasıtasıyla halkına doğru imanı göstererek mucizelerinle günahlı dünya insanına mükemmel varlığını belli ettin.  Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar