10 Ocak 2024

Ya Rab, tüm evreni yoktan var eden, insanı yaratan Sensin. İncil senin şifa verdiğin insanlarla dolu. Körlerin gözünü açtın, kötürümleri yürüttün, cüzzamlıları temiz kıldın, kanamasını olanları iyileştirdin. Her derdin devası sendedir, Rab senin gücün her şeye yeter. İsa Mesih’teki yüce lütfunla bana bak. Doktorlarla hemşirelere bilgelik ve hikmet ver ki hastalığı olanlara doğru teşhisi koyabilsinler…

Aziz Basil, Niğdeli Ve Ürgüplü Grigor’u Anıyoruz

Kilise’de bugün pastör ve din adamları olan Kayserili Aziz Basil, Niğdeli Aziz Grigor ve Ürgüplü Aziz Grigor anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olmalarıyla beraber Aziz Basil ve Ürgüplü Aziz Grigor kardeşti. Niğdeli Aziz Grigor ise arkadaşlarıydı.…