Aziz Basil, Niğdeli Ve Ürgüplü Grigor’u Anıyoruz

Kilise’de bugün pastör ve din adamları olan Kayserili Aziz Basil, Niğdeli Aziz Grigor ve Ürgüplü Aziz Grigor anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olmalarıyla beraber Aziz Basil ve Ürgüplü Aziz Grigor kardeşti. Niğdeli Aziz Grigor ise arkadaşlarıydı. M.S 381’de yapılan Birinci Konstantinopolis Konsili’nde alınan teolojik kararların şekillenmesinde, örneğin İznik İman İkrarı gibi, çok etkileri oldu. Kutsal Üçlü birliği her zaman savundular. Bu üç adam aynı zamanda Doğu Kilisesi’nin litürji ve ibadetine çok katkıda bulundu. Bu katkıları onları zamanlarının en büyük ve en etkili Hristiyan öğretmenlerinden biri yaptı.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı’mız, sonsuz yüceliğini, şefkatini ve kişiliğini tek bedende tek Tanrı’da üç farklı kişilik olarak bizlere açıkladın. Kilisenin de Kayseri’li Aziz Basil, Niğde’li Aziz Grigor ve Ürgüplü Aziz Grigor gibi önderlerin vesilesiyle doğru öğretide ve Mesih’in ruhunda kalmasını sağla; öyle ki sana ruhta ve gerçeklikte tapınabilelim. Sonsuza dek yaşayan ve tek bir bedende hüküm süren Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar