24 Ocak 2024

Sevgili Rabbimiz. Sen iyi çobanın sesiyle bizi sürüne çağırıyorsun. Bize lütfunu ver ki, bu sesi işitelim ve tanıyalım. İyi çobanımız olan İsa Mesih’i sevinerek izlememiz için bize yardım et. Dünyanın dört bucağından sana ait olanları imanla bir araya getir. Bizi tek çobanın, tek sürüsü yap. Amin.

Aziz Timoteos’u Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve önder olan Aziz Timeteos anılır. Kendisi Hristiyan bir anne Evniki ve anneanne olan Lois tarafından büyütülmüştür (2.Timoteos 1:5). Pavlus onunla müjde yaymak üzere çıktığı ikinci yolculuğunda tanışmış ve kendisine yol arkadaşlığı etmesini istemiştir. Yakın arkadaş olmuşlar, Pavlus onu imanda oğlu olarak görmüştür. Aziz Timoteos güvenilir biri olduğundan dolayı Asya İlinde müjde…