Aziz Timoteos’u Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve önder olan Aziz Timeteos anılır. Kendisi Hristiyan bir anne Evniki ve anneanne olan Lois tarafından büyütülmüştür (2.Timoteos 1:5). Pavlus onunla müjde yaymak üzere çıktığı ikinci yolculuğunda tanışmış ve kendisine yol arkadaşlığı etmesini istemiştir. Yakın arkadaş olmuşlar, Pavlus onu imanda oğlu olarak görmüştür. Aziz Timoteos güvenilir biri olduğundan dolayı Asya İlinde müjde yayma görevi ona verilmişti Pavlus tarafından. Pavlus ile Roma’ya da gitmişti aynı zamanda. Kilise tarihine göre Pavlus’un ölümünden sonra Efes’in Başpiskopos’u olmuş, M.S 97 yılında da şehit edilmiştir. Pavlus’a itaatkâr bir oğul olmuştu. Diğer uluslardan insanların oluşturduğu kiliselere büyük katkıda bulunmuştu.

Dua Edelim: “Rab İsa, bu dünyada sürüne yön vermesi için Aziz Timoteos gibi çobanlar görevlendirdin. Hepsinin senin sözünü ve lütfunu gayretle duyurmalarına yardım et. Halkına da bilgelik bahşet ki sonsuz hayata giden yoldan ayrılmasınlar; ; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren senin adınla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar