Aziz Basil, Niğdeli Ve Ürgüplü Grigor’u Anıyoruz

Kilise’de bugün pastör ve din adamları olan Kayserili Aziz Basil, Niğdeli Aziz Grigor ve Ürgüplü Aziz Grigor anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olmalarıyla beraber Aziz Basil ve Ürgüplü Aziz Grigor kardeşti. Niğdeli Aziz Grigor ise arkadaşlarıydı.…