Aziz Ambrose’yi Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve ilahi yazarı Milano’lu Aziz Ambrose’yi anıyoruz. Kendisi M.S 340’ta Trier şehrinde doğmuştur. Ayrıca kilisenin Aziz Agustin, Jerome ve Grigor ile birlikte en iyi dört Latince uzmanından biri olarak kabul edilir. Birçok ilahi yazdı. O dönemler Milano çevresinde yaygın olan antik litürjiyle ilahiler söylemesiyle de meşhurdu. Aynı zamanda sivil hayatında bir vali olan Ambrose, birbirleriyle çatışan Hristiyan gruplarına uzlaşı ve esenlik getirmek için çok uğraştı ki bu davranışının sonucu olarak Milano’nun başpiskoposu olması teklif edildi. Katekümenliği geçtikten sonra 7 Kasım 374’te vaftiz edildi ve Milano’nun göreve atanan yeni başpiskoposu oldu! Aryan heretikliğine karşı çıkmasının yanı sıra Roma İmparatoru Gratian’ı ve ardından gelecek olan veliahtı Theodosius’u ikna ederek heretikliğin yasallaşmasını engellemiştir. Kutsal Cuma vakti 4 Nisan 397’de Tanrı’nın sözüne ve doğruluğuna bağlı hayatına gözlerini yummuştur.

Dua Edelim: “Ya RAB, sen hizmetkârın Ambrose’ye tatlı dillilik ve kararlılıkla sözünü duyurabilme hediyeni bahşettin. Milano şehrinin başpiskoposu olarak azim ve inayetle senin huzurunda bu sorumluluğu taşıdı. Diğer insanların gizemli bedeninin birer parçaları olabilmelerine vesile olabilsinler diye bütün pastörlere ve başpiskoposlara uzlaştırıcılık yeteneği ve kararlılık bahşet; Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar