Aziz Kiril’i Anıyoruz

Kilisede bugün M.S 412’de İskenderiye piskoposluğu yapmış İskenderiye’li Kiril yâd edilir. M.S 376-412 arası yaşamıştır. İmanla ilgili birçok doktrini savunmuştur. Örneğin Meryem’in “Tanrı’nın annesi” veya “Theotokos” ünvanını alması için çok çaba sarf etmiştir(Formula of Concord VIII 12). 431’de ölümünden sonra Efes Konsil’i öğretilerini onaylamıştır. Kiril’in üçlü-birlik ve Mesih’in kişiliğiyle ilgili yazıları çok ustaca olup onu zamanının en muktedir teologlarından biri yapar. Hristolojisi ardından gelecek olan birçok konsile ilham vermiştir. Luteryen iman bildirgelerinin de ana kaynaklarından biridir.

Dua Edelim: “Ey Göklerdeki Baba’mız, hizmetkârın Kiril, oğlun İsa Mesih’in tamamen Tanrı tamamen insan olduğunu gayretle açıklamıştır. Sonsuz şefkatinin gücüyle tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’e olan imanımızı koruyarak tapınmamızı sağla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar