Aziz Lawrence’i Anıyoruz

Kilisede bugün M.S 258 yılında şehit düşen diyakon Aziz Lawrence anılıyor. Ölümü kilise takviminde ilk anılmaya başlanan günlerden biridir. İspanya’da doğmuş, ardından Roma’ya giderek yedi diyakondan oluşan meclisin başına atanmıştır. Kilisenin finansal ve mülki işlerine bakmıştır. İmparator, kilisenin değerli mallara sahip olduğunu düşünerek Lawrence’tan kilisenin sahip olduğu hazinelerden getirmesini emretmiştir. O da bunun üzerine Hristiyan’ların yaptığı hayır-severlikten çok etkilenen hayatları değişmiş olan fakir insanları getirdi İmparator’un huzuruna. Bundan dolayı tutuklandı ve kısa bir süre sonra bir ızgara üzerinde pişirilmek suretiyle idam edildi. O gün bu gündür Hristiyan’lar bu olayı yâd etmektedir.

Dua Edelim: “Ebedi RAB,  Lawrence hizmetkârını kilisenin kutsallarına sevgi ve şefkatle hizmet etmesi için diyakon olarak atadın, ona şehitlik tacını bahşettin. Bizlerin de kalplerine hayır-severliği koy ki fakirleri sevip onlara yardım ederek sana olan sevgimizi gösterebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar