Aziz Petrus Ve Pavlus’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus ve Petrus günüdür. Kilise takviminde bu elçilerin ölümleri anılır. İki azizi de aynı anda anma geleneği en eski M.Ö 3.yüzyılın ortalarına kadar gider. İkisinin de aynı günde anılmasının sebebi kilise tarihine göre ikisinin de Roma’da Nero’nun hükümdarlığı döneminde aynı günde şehit edilmesidir. Aynı zamanda ayrı ayrı da anılırlar. Petrus 18 Ocak’ta, Pavlus 25 Ocak’ta. Petrus İsa Mesih tarafından ilk başta seçilmekle beraber diğer elçiler arasında lider konumundaydı. Pavlus, daha önceki ismiyle Şaul, muhafazakâr bir Yahudi olup Hristiyan olana kadar ilk dönem kilise halkına zulmedenlerin başını çekiyordu. Şam’a doğru giderken yolda İsa Mesih’i gördü. Bundan sonra vaaz vermeye ve Tanrı’nın müjdesini duyurmaya koyuldu. Yahudi olmayan ulusların elçisi oldu.

Dua Edelim: “Sonsuz ve şefkatli RAB, elçilerin Petrus ve Pavlus oğlun İsa Mesih için hayatlarını hiçe sayacak kadar güç ve lütuf aldılar senden. Bizleri de Kutsal Ruh’unla güçlendir ki zamanı gelince canımızı hiçe sayarak hepimiz için canını veren İsa Mesih’in doğruluğunu haykırabilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar