Aziz Yuhanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün müjdeci ve 12 elçiden biri olan Aziz Yuhanna’yı anıyoruz. Mesih tarafından bizzat çağrılan takipçilerden biriydi kendisi ve “İsa’nın sevdiği öğrenci” (Yuhanna 21:20) olarak bilinir. Kendi adıyla yazdığı İncil’in müjde metinlerinden birinin yanı sıra Kutsal Kitap’taki 1, 2 ve 3. Yuhanna bölümlerini ve Vahiy kitabını da kendisi yazmıştır. Bütün takipçileri çarmıhtayken Mesih’i bırakıp giderken Yuhanna O’na sadık kalmış; Mesih de annesi Bakire Meryem’e bakması için ona güvenmiştir. Diğer üç müjde metninden farklı olarak Lazarus’un dirilmesi ve Kana’daki düğün gibi bölümleri içerir. Söylenenlere göre Roma İmparatoru Domitianus tarafından Vahiy kitabını kaleme aldığı yer olarak bilinen Patmos adasına sürülmüştür. Uzun bir hayat yaşadı ve M.S 100 civarında Efes’te öldü.

Dua Edelim: “Şefkatli Tanrı’mız, kiliseni müjdeci ve havari olan Aziz Yuhanna’nın öğretisi ışığında bereketle ki sonsuz yaşamın nimetlerine erişebilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar