İbrahim’in Oğlu İshak’ı Anıyoruz

Kilisede bugün doğumundan yıllar önce babası Abraham’a müjdelenen İshak’ı anıyoruz. Abraham 100, karısı Sara 91 yaşındayken Tanrı, vaadini yerine getirerek bir oğul bahşetti onlara. Yaratılış kitabında İshak’ın başından geçen birçok olay anlatılır; Moriya Dağı yakınlarında Abraham tarafından kurban edilmek üzere olması, Rebeka ile evlenmesi, Esav ve Yakup adında ikizlerinin doğması, yaşlı ve görme kusurluyken çok sevdiği oğlu Esav’ı kutsamak istemesi gibi. İsak 180 yaşında öldükten sonra tekrar barışan oğulları tarafından aile mezarlığı olarak kullanılan Makpelak Mağarası’na gömüldü. Kutsal Kitap’taki hikâyeler ışığında İsak’ın günahkâr olmasına rağmen Tanrı tarafından nasıl bağışlanarak imanda tutulduğunu görürüz.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı, Göksel Baba, İsak aracılığıyla Mesih’in soy ağacını korudun ve yeniden yaratılış için planına sadık kaldın. Abraham’ın Tanrı’sı olarak her zaman kiliseni koru ki senin şanını ve şerefini tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’e tapınarak yüceltebilelim” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar