Kral Davut’u Anıyoruz

Kilisede bugün M.Ö 1010-970 İsrail’de yöneticilik yapmış Kral Davut’u anılır. Davut çok yetenekli bir müzisyen ve yazardı; içlerinden en güzeli sayılabilecek 23. Mezmur’un dâhil olduğu 73 adet Mezmur yazdı. Davut hem bir aziz hem de bir günahkârdı. Dev bir adam olan Goliat’ı Tanrı’ya olan imanıyla mağlup etmesinin yanı sıra Uriya’nın karısıyla zina etmek, ardından da Uriya’yı öldürtmek gibi kötü suçlar da işlemiştir. Buna karşın Davut bir günahkârdı ve her zaman RAB’bine sadıktı. Davut’un krallığı altında İsrail halkı tek bir çatı altında birleşerek başkenti Yeruşalim kabul etmişlerdir. Davut bir nevi, kralların kralı ve tamamen günahsız olan Mesih’in ayak sesleri gibiydi.

Dua Edelim: “Azizlerin ve meleklerin sevinçle yücelttikleri Görkemli Kralı’mız, Mezmurcu Davut’u bizlere göndererek halkının sevinçle ilahiler söylemesini ve seni yüceltmesini sağladın. Böylelikle senin güzelliklerini daha da hissediyoruz. İlk başta bizler için tasarladığın mükemmel olma planına doğru bizleri götürerek Mesih aracılığıyla verdiğin vaatlere daha da yaklaştır bizi; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar