Masum Çocuk Şehitleri Anıyoruz

Kilisede bugün Masum Çocuk Şehitler Günü’dür. Kral Hirodes tarafından katledilen iki yaşındaki ve daha küçük çocukları anıyoruz. Bilge adamların “Yahudilerin Kralı” ismiyle aradıkları çocuktan korktuğu için Beytlehem ve çevresinde 2 yaşına basmış ve daha küçük ne kadar çocuk varsa hepsinin ölüm emrini vermişti. Yaşanılan bu trajedi dünyanın günahın altında ne kadar kirlendiğini ve bozulduğunu anımsatmanın yanı sıra İsa Mesih’in bizler için ne kadar erken vakitten zulümle yüzleşmeye başladığını gösteriyor. O an kurtulmuş olmasına rağmen en masum çocuk olan Rab’bimiz İsa Mesih büyüyecek ve başka bir bencil yönetici Pontius Pilatus’un emriyle çarmıhta bizim için can verecekti. Masum Çocuklar da dâhil bütün insanlık için canını verdi Mesih.

Dua Edelim: “Ulu RAB, Beytlehem’de katledilen çocuklar seni sözleriyle değil yaşadıkları olayla övebildiler. İçimizde senin iradene karşı gelen ne kadar parçamız varsa yok et ki dudaklarımızda ve kalplerimizde seni övgüyle anabilelim; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar