Robert Barnes’i Anıyoruz

Kilisede bugün 1540’ta bir kazığa bağlanarak yakılan ilk Luteryen şehit Robert Barnes’i anıyoruz. Martin Luther’in yakın arkadaşlarından olup “our good, pious dinner guest and houseguest” diye hitap ederdi Luther ona. 1495’de doğmuş ve Cambridge İngiltere’de bir Agustinci manastırda hizmette bulunmuştu. Luteryen öğretiyi benimsedikten sonra Martin Luther’le birebir tanışacağı Almanya’ya sürülmüştü. Augsburg İnanç Bildirgesi’nin Sententiae adını verdiği Latince bir özetini çıkarmıştır. İngiltere’ye geri döndüğünde görüşlerini Kral 8. Henry ile paylaşmış ve şapel vaizi olmuştur. Politik atmosferin anlık değişiminden sonra her şey onun aleyhine işlemiş, en sonunda da müjdenin uğruna şehadete yürümüştür.

Dua Edelim: “Yüce ve Göksel RAB’bimiz,  Robert Barnes hizmetkârına Reformasyon döneminde ölümü pahasına doğru imanını cesaretle açıklaması lütfunu verdin. Bizlerin de ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalsak bile elçisel iman yolunda gayretle yürümemizi sağla; Rab’bimiz İsa Mesih’in adıyla. Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar