Samuel Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Ahit yargıçlarından biri olan Samuel anılıyor. Elkana’nın oğlu ve Hanna’nın eşi olup İ.Ö. 11. yüzyılda yaşadı. Ailesi, gençken Samuel’i kutsal hizmete adadığı için buluşma çadırında Kâhin Eli tarafından eğitim aldı. Eli’ye hizmet ediyorken Samuel’i peygamberliğe çağırdı Tanrı. Samuel, Saul’u İsrail’in ilk kralı olarak atadı. Daha sonra Saul RAB’bi terk ettikten sonra Davut’u Saul’un yerini almak üzere meshederek İsrail’in kralı olarak görevlendirdi. Samuel’in Tanrı’ya olan sadakati, onun manevi içgörüsü ve başkalarına ilham verme kabiliyeti, onu İsrail’in en büyük liderlerinden biri yaptı.

Dua Edelim: “Ebedi Tanrı, lütfunla Samuel’e İsrail’in tövbeye ve sana dönüşe çağırma gücü verdin. Bizleri de Natan’ın Davut’a yaptığı gibi tövbeye çağır ki Davut soyu İsa Mesih’in kanıyla aklanabilelim ve lütfu alalım; Rab’bimiz İsa Mesih’in aracılığıyla.”  Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar