Vaftizci Yahya’nın Doğumunu Kutluyoruz

Kilise’de bugün Vaftizci Yahya’nın doğumunu kutluyoruz. Yahya kâhinler soyundan gelen bir ailede doğmuştu; babası Zekeriya, annesi Elizabet’ti. İkisinin de yaşlı olmasının yanı sıra Elizabet kısırdı. Zekeriya, bir gün tapınakta ibadet ederken melek aracılığıyla ona bir müjde verildi: Bir oğlu olacaktı. Zekeriya meleğin sözüne kuşkuyla yaklaştığı için oğlunun doğumuna kadar dili tutuldu. Luka 1:67-79 arasında da okunabileceği gibi oğlunun doğumu üzerine sonradan “Benedictus” adı verilen, bugün de ilahi olarak sabahları okunan övgü ilahisini söylemiştir. Yahya, İsa Mesih gelmeden O’nun yolunu hazırlamak için insanları vaftiz etmişti; aynı şekilde Mesih’in kendisini de. Sonraları Hirodes tarafından kafası kesilerek idam edilmiştir. Mesih’i Tanrı kuzusu olarak adlandırmış, insanları kurtuluşa erişsinler diye İsa Mesih’e yönlendirmiştir.

Dua Edelim: “Yüce Tanrımız. Sen insanlara Mesih’in yolunu hazırlayan Vaftizci Yahya aracılığıyla kurtuluşu duyurdun. Bizlerin de kurtuluşun bilincinde olarak doğruluk ve kutsallıkla sana tapınmamızı sağla. İsa Mesih’in adıyla.” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar