Yeremya Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün M.Ö 627 ve 582 yılları arası Güney İsrail Krallığı’nda peygamberlik etmiş olan Yeremya’yı anıyoruz. Yeremya Babil’lilerin gerçekleştireceği kuşatmayı önceden bildirmiş, o zamana ve ardından gelen M.Ö 587’de meydana gelen Yeruşalim’deki Büyük Mabed’in yıkımına tanıklık etmiştir. Peygamberlik mesajları verirken semboller ve nesnelerle anlatarak insanların daha iyi anlamasını hedeflerdi. Korkusuzca peygamberlikte bulunarak Tanrı halkı’nı imansızlıktan ve putçuluktan dönmeleri için tövbeye teşvik etti. Buna rağmen diğer insanlar tarafından reddedildi. Zorla Mısır’a götürülerek orada öldüğüne inanılır.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, Baba’mız, peygamberin Yeremya vasıtasıyla halkına doğru imanı göstererek mucizelerinle günahlı dünya insanına mükemmel varlığını belli ettin.  Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar