Yeşaya Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Tanrı’nın peygamberliğini M.Ö 740-700 arasında Yahudiye ve Yeruşalim şehirlerinde yapmış olan Yeşaya’yı anıyoruz. Yazılarına çok değer verilen büyük peygamberlerden biridir. Sözleri Yeni Antlaşma’da diğer bütün peygamberlerinkinden daha sık geçer. Hoşea, Amos ve Mika ile aynı dönemde yaşamıştır. Tanrı’nın yasasını sahte ilahlara tapanlara karşı ateşle duyurmuştur; aynı zamanda Tanrı’nın bağışlayıcılığı ve lütfuna da vurgu yaparak müjde duyurmuştur. Yeşaya’nın gelecek Mesih’le ilgili gördüğü görüler diğer bütün peygamberlerinki içinde en açık olandır; özellikle de Yeşaya 52:13-53:12 arası Acı Çeken Hizmetkâr olarak adlandırılan kısımlarda açıkça bellidir. Mesih’in mucizevi doğumu da aynı şekilde.

Dua Edelim: “RAB Tanrı, Göksel Baba’mız, peygamberin Yeşaya vasıtasıyla halkına doğru imanı göstererek mucizelerinle günahlı dünya insanına mükemmel varlığını belli ettin.  Kilisenin de oğlun İsa Mesih’te, öğretisi ve mucizeleri müjdenin ve sakramentlerin ışığında dünyanın sonuna kadar devam edecek olan son zamanlar peygamberini görmesini sağla; Rab’bimiz İsa Mesih aracılığıyla” Âmin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar