Düşmandan Kurtulmak

 

“İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, Kulu Davut’un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. Luka 1:68-75

Noel zamanı kim düşmanları düşünmek ister ki? Maalesef düşmanlar hayatın bir gerçeğidir ve İsa’nın dünyaya gelmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Sadece beşeri düşmanlardan bahsetmiyorum, gerçi Tanrı onlarla da ilgilenir. Ama ruhsal düşmanlarımız da var – yani şeytan ve ona hizmet edenler. Tanrı’nın sevdiği her şeyden nefret ederler ve buna biz de dahiliz. Ve hayatlarımızı çekilmez hale getirmeye çalışmak için – sınırsız olmasa da – güçleri vardır. Bu düşmanlarla savaşmak için iyi bir konumda değiliz. Nereden başlayabiliriz ki? İsa bunu bizim için yapabilir ve yapıyor da. Nasıl mı? Doğumu, yaşamı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla. İsa bu dünyaya tam da bu nedenle, “bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına” (Efesliler 6:12) son vermek için geldi. Tek bir bedende Tanrı ve İnsan olan bu küçük bebek bizim Kahramanımız, Kurtarıcımızdır. O hepimiz adına savaştı ve biz de bundan yararlandık. Artık “bütün günlerimiz boyunca O’nun önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca O’na hizmet edebiliriz.”

Dua Edelim: Tanrım, sana güvenmeme ve senin esenliğinde kalmama yardım et. Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta

Benzer Yazılar

Yorumlar