Aziz Jerome Anılıyor

Kilisede bugün 345-420 arası yaşamış ve Kutsal Yazıları tercüme etmiş olan Aziz Jerome anılıyor. Hayatının ilk dönemlerinde, Roma’da okurken vaftiz edildi. Keşiş olduktan sonra hayatının beş yılını Suriye çöllerinde, Eski Antlaşma’nın dili olan İbranice’yi öğrenerek geçirdi. Peder olarak görevlendirildikten sonra Beytlehem’e taşındı. Dillere olan yatkınlığından dolayı Kutsal Kitap’ı orijinal dilleri olan İbranice, Aramice ve Yunanca’dan…

Melekler Günü

Kilisede bugün Aziz Mikail ve bütün melekler günü kutlanır. Cebrail ile birlikte Mikail de Tanrı’nın tahtını çevreleyen başmelekler arasındadır. Mikail Vahiy, Yahuda ve Daniel kitaplarında bahsedilir. Vahiy kitabına göre Mikail ve melekleri, Şeytan ve düşmüş meleklere karşı savaşarak onları cennetten kovar. Zaferi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle Şeytan’a karşı aldığı galibiyetten gelmektedir. “Tanrımız’ın kurtarışı, gücü,…

Yunus Anılıyor

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Ninova halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus bölümünde anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve karaya kusulması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç ayette geçer…

Aziz Matta Anılıyor

Kilisede bugün müjdeci ve 12 havariden biri olan Levi diye de bilinen Aziz Matta anılıyor. Mesih tarafından öğrencisi olmak için çağrılmış, ardından on ikilerden biri olmuştur. Vergi memuru olmasına karşın malını ve makamını bırakarak Mesih’in ardından gitmiştir. Daha sonraları bir müjdeci olmuş ve Kutsal Ruh’un esintisiyle İncil’in Matta bölümünü kaleme almıştır. İncil’in Matta bölümü, İsa…

Kutsal Haç Günü

Kilisede bugün Efendimiz İsa Mesih’in acı çektiği çarmıhı andığımız Kutsal Haç Günü’dür. Kilisenin ilk kutlamalarından biri olarak kabul edilir. Roma İmparatoru Konstantin’in annesi Helena’nın Mesih’in gerildiği çarmıhı keşfiyle anılır. Söylentilere göre kutsal mekânları ziyaret için gittiği Yeruşalim’de kazı yaparak birisinin de Mesih’in gerildiği 3 adet çarmıh bulmuştur. Dindar bir Hristiyan olarak Helena, Mesih’in yaşamının geçtiği…

Zekeriya Ve Elizabet Anılıyor

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın anne babası olan Zekeriya ve Elizabet anılıyor. Zekeriya kâhin olarak tapınakta hizmet ederken melek Cebrail’in ona görünerek çocuğu olacağı müjdesini duyurması bu çocuksuz çifti çok şaşırtmıştı. Zekeriya, çok yaşlı olduğu için meleğin sözünden şüphe ettiğinden dolayı peygamberlik sözü gerçekleşene kadar dili tutuldu. Çocukları doğunca Cebrail’in de söylediği gibi Elizabet oğlunun adını…

Musa Peygamber Anılıyor

Kilisede bugün Eski Antlaşma’nın ilk beş kitabının yazarı Musa peygamber anılıyor. İsrail halkının Mısırlılar’a kölelik yaptığı dönemde Mısır topraklarında doğdu. Doğan ilk erkek çocukları için ölüm emri verildiğinde annesi Musa’yı bir sepete koyarak Nil nehrine bıraktı. Firavun’un kızı onu sepetin içerisinde bulduğu zaman evlatlık olarak almaya karar verdi. 80 yaşına geldiğinde Tanrı onu İsrail halkını…

Samuel’in Annesi Hanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Samuel’in annesi, Hanna’yı anıyoruz. Hanna Eski Antlaşma karakterlerinden çok bilinen bir kadın olmamasına rağmen dualarındaki ısrarcılık ve gayretinden dolayı anılır. Çok yaşlı olmasından ötürü kısırdı lakin yılmadan Tanrı’ya bir çocuk vermesi için dua etti. RAB onun sesini işitti ve ona bir çocuk bahşetti. Çocuğunu Tanrı’ya adamak üzere söz vererek adını Samuel koydu. Samuel’i…

Nun Oğlu Yeşu Anılıyor

Kilisede bugün Musa’nın görevini sürdüren Nun oğlu Yeşu anılıyor. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağından geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır (İbranice’de Yeşu ve İsa aynı isimdir) ki İsa Mesih de İbrahim’in vaat çocuklarını ölümden kurtardı. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını atalarına…

Kraliçe Ester’i Anıyoruz

Kilise’de bugün Kutsal Kitap’ta adıyla anılan bir bölüm bulunan kadın kahramanlardan Kraliçe Ester’i anıyoruz. Ester güzelliğinden dolayı Kral Ahaşveroş tarafından Kraliçe yapılmıştı. Yahudileri öldürme planları yapan kralın baş yardımcısı Haman’a cesareti sayesinde üstünlük sağlamıştır. Haman Ester’in amcası olan Mordekay aleyhine bir komplo tasarlıyordu ama Ester bu komployu açığa çıkardı. Sonuç olarak Haman idam edildi. Bu…

Eyüp Peygamberi Anıyoruz

Kilise’de bugün Eyüp peygamberi anıyoruz. Eyüp, Kenan diyarının kuzeydoğusunda bulunan Uz bölgesindendi. Temiz ve doğru bir kişiydi. Kutsal Kitap’ın Eyüp bölümü, Eyüp’ün Tanrı tarafından verilen ıstıraplarla sınanırken yitirmediği derin inancını ele alır. Arkadaşlarının Tanrı’ya hakaret etmesi konusundaki ayartılarını dikkate almayıp on çocuğunun ölmesine, sağlığını ve servetini kaybetmesine rağmen Tanrı’ya lanet okumadı. Eyüp Kitabı ayet 1:…

İskenderiyeli Athanasius’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İskenderiyeli kilise önderi Athanasius’ı anıyoruz. Athanasius M.S 295’de Mısır’da doğmuş, Kilise’nin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik Konsili’nde Athanasius, Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu sapkınlara karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da doğru öğretiyi savunmuştur. Beş defa sürülmenin yanı sıra…

Filipus Ve Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İsa’nın öğrencilerinden Filipus ve Yakup’u anıyoruz. Filipus Celileli olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerdendir. Natanel’i İsa’ya getiren odur (Yuhanna 1:43-51). Yuhanna’nın yazdığı Müjde kitabında İsa Mesih’in 5.000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Filipus İsa’dan, kendisine ve diğer öğrencilerine…

Aziz Markos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün, Müjde yazarı Aziz Markos’u anıyoruz. İlk dönem kilise babalarına göre Markos Müjde metnini Roma’daki Hristiyanlar’ın isteği üzerine kaleme almıştı. Markos Yeruşalim’in yerlilerindendi. Annesi Meryem’in evi, Yeruşalim’deki kilisenin merkezini oluşturuyordu (Elçilerin İşleri 12:12). Pavlus ve Barnabas’a müjde yolculuklarında bir süre eşlik etti fakat belirli bir noktadan sonra onlardan ayrıldı. Barnabas onun ikinci yolculuğa da…

Paskalya Bayramını Kutluyoruz

“Paskalya Hristiyan bayramlarının en eskisi ve en büyüğüdür! Bugün İsa Mesih ölüme karşı bir zafer kazanarak beklentilerimizi tamamladı: Mesih’in zaferi sayesinde iman hayatımız bir temele, bir köşe taşına dayandı. Mesih dirildi! Gerçekten dirildi! Rab’bim sana şükürler olsun. Dua Edelim: Görkemli Baba Tanrı, biricik Oğlun İsa Mesih aracılığıyla ölümü yenerek bizim için sonsuz yaşam kapılarını araladın.…

Yakup’un Oğlu Yusuf’u Anıyoruz

Kilise’de bugün, iman atalarımızdan Yakup’un oğlu Yusuf’u anıyoruz. Yusuf, Yakup’un en sevdiği oğluydu; ayrıca, diğer 11 erkek kardeşinin hoşlanmadığı bir durum olan gelecekle ilgili rüyalar görüyordu. Kardeşleri onu Mısır’a köleliğe sattılar ve babalarını Yusuf’un öldüğüne ikna ettiler. Yusuf, Potifar’ın evinde hizmetçi oldu, ancak Potifar’ın karısıyla zina etmeyi reddedince tecavüz iftirasına maruz kaldı ve hapse atıldı…

Meleğin Meryem’e Selamını Anıyoruz

Kilise’de bugün Meleğin Meryem’e selamını anıyoruz. Bugün Melek Cebrail’in Meryem Ana’ya göründüğü gündür. Meryem Ana’ya Tanrı’nın lütfuna eriştiğini ve uzun zamandır beklenen Mesih’i doğuracağı müjdesini verdi ve Kutsal Ruh’un Meryem’in üzerine geleceğini ve gücünün ona gölge salacağını söyledi (Luka 1:35). Kutsal Ruh, yaratılış zamanında suların üzerinde dalgalandığı gibi Meryem’in de rahmi üzerinde dalgalanarak Tanrı’nın Oğlu’nun…

İsa’nın Babası Yusuf’u Anıyoruz

Bugün kilisede İsa’nın babası Yusuf’u anıyoruz. Yusuf, Meryem’e çocuğunu büyütmesi için imanla ettiği yardımlardan dolayı asırlarca övülmüştür. Meryem’in evlilikten önce rahminde bir çocuk olduğu öğrenildiğinde Yusuf, Tanrı’nın meleği aracılığıyla verdiği emre uyarak Meryem ile evlendi (Matta 1:24). Kutsal Yazılar’da Matta ve Markos bölümlerinin ikisinde de Yusuf’un marangozluğundan ve İsa’nın da marangozun oğlu olarak çağrılmasından bahsedilir.…

Perpetua Ve Elicitas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün imanı yüzünden şehit edilen Perpetua ve Felicitas’ı anıyoruz. Perpetua ve Felicitas üçüncü yüzyılda Hristiyanlığa geçişi yasaklayan İmparator Septimus Severus döneminde şehit edildiler. Asil bir Roma’lı kadın olan Perpetua ve hizmetçisi Felicitas bu emre başkaldıranların arasındaydılar. Üç Hristiyanla daha birlikte Kuzey Afrika’ya, Kartaca’ya sürüldüler. Bu kadınlar İsa Mesih’e o kadar güçlü tanıklık ediyorlardı ki…

On İki Elçiden Biri Olan Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilise’de bugün on iki elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Mattiya’dan Luka10:1-20 ayetlerinde söz edilir. Erken dönem kilise babaları, İsa Mesih tarafından müjdeleme amaçlı olarak gönderilen yetmiş iki kişiden birinin de o olduğunu söyler. Yahuda’nın ihanetinden dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere, İsa Mesih’in göğe yükselişinden sonra kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre Mattiya…

İzmir’li Polikarp’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün İzmir’li Polikarp’ı anıyoruz. Bir şehit olan Polikarp, Yuhanna’nın öğrencisiydi ve bu konumuyla yeni Hristiyan nesillleriyle elçiler neslini birbirine bağlıyordu. M.S 69’da doğmuştu. İzmir başpiskoposu olarak hizmet verdi. M.S 155 veya 156’nın 23 Şubat’ında inancından dolayı tutuklanmış, işkence görmüş ve yolundan dönmemekte direnince de idam edilmiştir. Polikarp’ın şehit edilişine tanıklık eden kişilerden birisinin yazdığı,…

Doktor Martin Luther’i Anıyoruz

Kilise’de bugün doktor Martin Luther’i anıyoruz. Luther 10 Kasım 1483’te Almanya’nın Eisleben şehrinde doğmuştur. Gençliğinde önce hukuk okumasına karşın, fırtınalı bir havada ölümle burun buruna geldiğinde, hayatı bağışlanırsa keşiş olacağı sözünü verdi. Ardından teoloji öğrenmeye başladı ve Augustinusçular topluluğuna bağlı bir manastıra girdi. 1505’de rahip olarak atandı; 1512’de de teoloji doktorasını aldı. Daha yeni kurulmuş…

Philip Melanchton’u Anıyoruz

Kilise bugün Philip Melanchton’u (1497-1560) anıyoruz. Melanchton harika bir akademisyendi. Wittenberg Üniversitesi’nde ders vermek üzere 1518’de atandı ve orada birlikte öğreteceği Martin Luther ile tanıştı. Melanchton klasik metinleri öğretmenin yanı sıra Luther’in tavsiyesiyle kutsal yazılar ve teoloji de öğretmeye başladı. İmparator V. Karl, Nisan 1530’da resmi bir görüşme için Katoliklerle Luteryenleri topladığı zaman Luteryenlerin temsilcisi…

Filimon Ve Onesimus’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Filimon ve Onesimus anılır. Filimon, iyi tanınan birinci yüzyıl Hristiyanlarından biriydi ve Onesimus adlı br kölesi vardı. Filimon’a Mektup’un on sekizinci ayetinde okuyabileceğimiz gibi Onesimus sahibinden kaçmıştı; üstelik belki onun malından bir şeyler de çalarak. Pavlus hapisteyken Onesimus’la tanıştı ve ona müjdeyi duyurdu. Onesimus da Hristiyan oldu ve kaçak bir köle olduğunu itiraf…

Şehit Olmuş Azizlerden Valentin’i Anıyoruz

Kilise’de bugün, şehit olmuş azizlerden Valentin anılır. Valentin İmparator Claudius döneminde Roma’da yaşamıştır. Bir doktor ve din adamı olmanın yanı sıra üçüncü yüzyılın en çok adı geçen şehitlerinden biri olarak anılır. M.S 270’de şehit edilmiştir. Kilise tarihine göre idam edileceği gün onu içeri attıran kişinin çocuğuyla ilgili çok güzel bir yazı bırakmıştı. Bu yazı da…

Akvila, Priskila Ve Apollos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Akvila, Priskila ve Apollos anılır. Akvila ve karısı Priskila Pavlus döneminde yaşamış Yahudilerdendiler. Çok dolaştılar. En sonunda da Roma zulmünden kaçarak Korint’e geldiler. Orada Pavlus’la tanıştılar. Çadırcılık yapıyorlardı. Pavlus da belirli bir süre onlara katıldı (Elçilerin İşleri 18:1-3). Onlar da Pavlus’a müjde duyurma konusunda yardımcı oldular. Birlikte Efes’e yolculuk yaptılar. Orada yeni bir…

Aziz Pavlus Ve Yardımcısı Silas’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün Aziz Pavlus ve Petrus’un sevgili yardımcısı Silas’ı anıyoruz. Kendisi Yeruşalim Kilisesi’nin önderiydi ve Pavlus tarafından Antakya’dan başlayarak Asya İli’ne, oradan da Makedonya’ya uzanan ikinci müjde yolculuğuna yardımcı olarak seçilmişti. Silas aynı zamanda Silvanus olarak da tanınır. Pavlus’la birlikte Filipi’de hapse atıldı. Selanik ve Berea’daki başkaldırılara da tanık oldu. Pavlus’a Korint’te katıldı. Ardından da…

Eski Antlaşma’daki Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Eski Antlaşma’daki en eski inanç babalarından biri olan Yakup’u, diğer ismiyle İsrail’i anıyoruz. İshak ve Rebeka’nın küçük oğulları olan ve kardeşinin doğum hakkından dolayı sahip olduğu kutsamayı annesinin yardımıyla çalan kişidir Yakup. Tanrı’nın bir meleğiyle güreştikten sonra Yakup’un “hileci” anlamına gelen ismi, “Tanrı’yla mücadele eden” anlamına gelen İsrail olarak değiştirildi (Yaratılış 25:26; 32:28).…

İsa Mesih’in Bebekken Tanrıya Adanmasını Anıyoruz

Kilise’de bugün Meryem’in Arınması ve Rab’bimiz İsa Mesih’in bebekken Tanrı’ya adanmasını anıyoruz. Yusuf ve Meryem, kutsal yasayı tutmak için İsa kırk günlükken O’nu tapınağa getirdiler (Luka 2:22-38). İsa’yı gerçek evine getirdikten sonra Meryem’in arınması için bir kuzu yerine, alternatif bir sunu olarak iki adet kumru sundular. Levililer 12:8’de arınmak için kuzu sunmaya güçleri yetmeyen insanlar…

Yuhanna Hrisostomos’u Anıyoruz

Kilisede bugün 4.yüzyılın önemli figürlerinden biri olan Yuhanna Hrisostomos’u anıyoruz. Hrisostomos Antik Yunancada altın ağızlı anlamına gelir. Üstün vaaz verme becerilerinden dolayı bu isme layık görülmüştü. Aziz Yuhanna M.S 347’de Antakya’da doğdu. Hristiyan inancını annesi Anthusa’dan öğrenmişti. Kilisede birçok farklı hizmetlerde bulundu. Rahip yardımcısı, öğretmen ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Vaazlarında verdiği açık mesajlardan dolayı…

Aziz Titus’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Titus anılır. Titus Grek kökenli bir imanlı, aynı zamanda Pavlus’un arkadaşıydı. Büyük ihtimalle Antakya’nın yerlilerinden olup Pavlus ve Barbaba’nın kıtlık zamanı imanlılara yardım etmek için Yeruşalim’e yaptıkları yolculukta yanlarında bulunmuştu (Elçilerin İşleri 11:29-30). Titus aynı zamanda Pavlus’un üçüncü müjde yolculuğunda da yanında olmuş, Pavlus’la Korintlileri uzlaştırmıştı (2.Korintliler 8:3-6). Pavlus Titus’u Girit’te bırakarak…

Aziz Pavlus’un Hristiyan Oluşunu Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus’un Hristiyan olması anılır. Pavlus daha önce Tarsus’lu Saul olarak bilinirdi. Hristiyanları yakalar, işkenceye tabi tutar, ardından da Yeruşalim’deki Yahudi mahkemelerinin önüne çıkarırdı. İlk dönem Hristiyanları arasında adı korkuyla anılırdı. Bir gün Şam’a doğru giderken bir görüm vasıtasıyla İsa Mesih ona görünmüş, ışıktan dolayı geçici körlüğe yakalanmıştı. Sonra Hananya adında bir hizmetkâr,…

Peder ve Önder Aziz Timoteos’u Anıyoruz

Kilisede bugün peder ve önder olan Aziz Timoteos anılır. Timoteos Hristiyan olan annesi Evniki ve anneannesi Lois tarafından büyütülmüştür (2. Timoteos 1:5). Pavlus onunla müjde yaymak üzere çıktığı ikinci yolculuğunda tanışmış ve kendisine yol arkadaşlığı etmesini istemiştir. Pavlus onu imanda oğlu olarak görmüştür. Aziz Timoteos güvenilir biri olduğundan, Pavlus Asya İli’nde müjde yayma görevini ona…

İbrahim’in Karısı Sara’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’daki en önemli kadın karakterlerden biri ve İbrahim’in karısı Sara’yı anıyoruz. Tanrı’dan eski hayatlarını, evlerini, ailelerini ve putlarını bırakmaları yönünde bir çağrı aldıktan sonra Sara, kocasının Kildaniler’in Ur şehrinden Harran’a, ardından da Kenan’a kadar yaptığı yolculukta yanında olmuştu. Sara ve İbrahim Tanrı onlara bir çocuk sahibi olacaklarını söyleyene, İshak’ı vaat edene kadar,…

Aziz Petrus’un Tanrısal Bir İlhamdan Gelen Beyanını Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Petrus’un kendi yüreğinden değil, Tanrısal bir ilhamdan gelen beyanını anımsıyoruz. Petrus Matta 16’da İsa’nın “yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih” olduğunu beyan etmesi üzerine Mesih’ten “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” cevabını almıştır. Eski Antlaşma’daki kilisenin İbrahim kayasının üzerinde kurulu olduğu gibi Yeni Antlaşma’nın kilisesi de Petrus kayası üzerine kurulmuştur (Yeşaya…

Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius’u Anıyoruz

Kilise’de bugün peder ve din adamları olan Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamışlardı ve Aziz Basileus ile Ürgüplü Aziz Gregorius kardeşti. Niğdeli Aziz Gregorius ise arkadaşlarıydı. M.S…

Epifanya Bayramı

Kilise’de bugün Epifanya Bayramı’nı kutluyoruz. Epifanya kelimesi “vahiy” veya “bir gerçeğin açığa çıkarılması” anlamlarına gelir. Yıldız bilimcilerin Mesih’i ziyaretiyle, yani diğer uluslara duyurulmasıyla bağdaştırılmaktadır. Yıldız bilimciler İsrail dışındaki ulusların ilk temsilcileri olarak kabul edilmektedir. İsa Mesih’te Tanrı insan bedenini almıştır; Epifanya’da da İsa Mesih’in Tanrı olarak tanınması üzerinde durulur. İsa’nın ilahi doğası üçlü birliğin açığa…

Mesih’in Sünneti Ve İsim Alma Günü

Yahudi adetlerince bir erkek çocuk, doğduktan sekiz gün sonra sünnet edilerek isim alırdı. Kilisede bugün, “Mesih’in sünneti ve İsim Alma Günü” olarak anılır ve O’nun hem isim alışını hem de sünnetini kutlarken “insan günahı için kefaret olarak belirlenmesini” hatırlarız. O’na bir melek tarafından ad verildi çünkü “Halkını günahlarından O kurtaracak”tı (Matta 1:21). İsa sünnetiyle birlikte…

Aziz Jerome Anılıyor

Kilisede bugün 345-420 arası yaşamış ve Kutsal Yazıları tercüme etmiş olan Aziz Jerome anılıyor. Hayatının ilk dönemlerinde, Roma’da okurken vaftiz edildi. Keşiş olduktan sonra hayatının beş yılını Suriye çöllerinde, Eski Antlaşma’nın dili olan İbranice’yi öğrenerek geçirdi. Peder olarak görevlendirildikten sonra Beytlehem’e taşındı. Dillere olan yatkınlığından dolayı Kutsal Kitap’ı orijinal dilleri olan İbranice, Aramice ve Yunanca’dan…

Aziz Mikail Ve Bütün Melekler Günü Kutlanır

Kilisede bugün Aziz Mikail ve bütün melekler günü kutlanır. Cebrail ile birlikte Mikail de Tanrı’nın tahtını çevreleyen başmelekler arasındadır. Mikail Vahiy, Yahuda ve Daniel kitaplarında bahsedilir. Vahiy kitabına göre Mikail ve melekleri, Şeytan ve düşmüş meleklere karşı savaşarak onları cennetten kovar. Zaferi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle Şeytan’a karşı aldığı galibiyetten gelmektedir. “Tanrımız’ın kurtarışı, gücü,…

Yunus Anılıyor

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Ninova halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus bölümünde anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve karaya kusulması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç ayette geçer…

Aziz Matta Anılıyor

Kilisede bugün müjdeci ve 12 havariden biri olan Levi diye de bilinen Aziz Matta anılıyor. Mesih tarafından öğrencisi olmak için çağrılmış, ardından on ikilerden biri olmuştur. Vergi memuru olmasına karşın malını ve makamını bırakarak Mesih’in ardından gitmiştir. Daha sonraları bir müjdeci olmuş ve Kutsal Ruh’un esintisiyle İncil’in Matta bölümünü kaleme almıştır. İncil’in Matta bölümü, İsa…

Kutsal Haç Günü

Kilisede bugün Efendimiz İsa Mesih’in acı çektiği çarmıhı andığımız Kutsal Haç Günü’dür. Kilisenin ilk kutlamalarından biri olarak kabul edilir. Roma İmparatoru Konstantin’in annesi Helena’nın Mesih’in gerildiği çarmıhı keşfiyle anılır. Söylentilere göre kutsal mekânları ziyaret için gittiği Yeruşalim’de kazı yaparak birisinin de Mesih’in gerildiği 3 adet çarmıh bulmuştur. Dindar bir Hristiyan olarak Helena, Mesih’in yaşamının geçtiği…

Zekeriya Ve Elizabet Anılıyor

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın anne babası olan Zekeriya ve Elizabet anılıyor. Zekeriya kâhin olarak tapınakta hizmet ederken melek Cebrail’in ona görünerek çocuğu olacağı müjdesini duyurması bu çocuksuz çifti çok şaşırtmıştı. Zekeriya, çok yaşlı olduğu için meleğin sözünden şüphe ettiğinden dolayı peygamberlik sözü gerçekleşene kadar dili tutuldu. Çocukları doğunca Cebrail’in de söylediği gibi Elizabet oğlunun adını…

Samuel’in Annesi Hanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Samuel’in annesi, Hanna’yı anıyoruz. Hanna Eski Antlaşma karakterlerinden çok bilinen bir kadın olmamasına rağmen dualarındaki ısrarcılık ve gayretinden dolayı anılır. Çok yaşlı olmasından ötürü kısırdı lakin yılmadan Tanrı’ya bir çocuk vermesi için dua etti. RAB onun sesini işitti ve ona bir çocuk bahşetti. Çocuğunu Tanrı’ya adamak üzere söz vererek adını Samuel koydu. Samuel’i…

Nun Oğlu Yeşu Anılıyor

Kilisede bugün Musa’nın görevini sürdüren Nun oğlu Yeşu anılıyor. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağından geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır (İbranice’de Yeşu ve İsa aynı isimdir) ki İsa Mesih de İbrahim’in vaat çocuklarını ölümden kurtardı. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını atalarına…

Vaftizci Yahya’nın Şehit Edilişini Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın Hirodes Antipas tarafından şehit edilişini anıyoruz (Markos 6:14-29). Kendisi Eski Antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olmakla beraber Mesih için yol açarak Yeni Antlaşma’ya da zemin hazırlamıştır. Tövbe üzerine verdiği vaazlar nedeniyle tutuklanarak kafası kesildi. İsa Mesih Vaftizci Yahya’nın ölümünü duyduğunda O’ndan daha büyüğünün gelmeyeceğini söyledi (Matta 11:11) Ondan önceki peygamberlerin izini takip ederek…

Aziz Augustinus Anılır

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Augustinus anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, hatta gayri-meşru bir çocuğu olmuştur. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu İsa Mesih’e çağırdı. Hristiyan olduktan sonra sağlam öğretinin en ateşli savunucularından biri haline…

Monika’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Augustinus’un M.S 333-387 arasında yaşamış olan annesi Monika’yı anıyoruz. Kuzey Afrika’nın yerlilerinden olup hayattaki tek gayesi çocuklarının ve özellikle de Augustinus’un ruhsal farkındalıkları olmuştur. Genç yaşta dul kalan Monika Augustinus’un Hristiyan olmasını çok istiyordu. Oğlunu önce Roma’dan başlayıp Milano’ya uzanan yolculuğunda takip etti. Milano’da oğlunun Hristiyan inancını kabullenişini görme mutluluğuna erişti. Yaptığı…

Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Natanel, Yuhanna bölümünde bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasında çağrılmıştır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıralı İsa ile tanışmıştır. Aziz Bartalmay Nasıra Celile bölgesinde olduğu için İsa’nin Mesih olduğuna inanmakta zorluk çekmişti. İsa Mesih’le tanıştıktan sonra; “Rabbî, sen…

Samuel’i Anıyoruz

Kilisede bugün M.Ö. 11. Yüzyılda yaşamış olan Eski Ahit’teki hakimlerden biri olan Samuel anılıyor. Ailesi, gençken Samuel’i kutsal hizmete adadığı için buluşma çadırında Kâhin Eli tarafından eğitim aldı. Tanrı, Eli’ye hizmet ederken Samuel’i peygamberliğe çağırdı. Samuel, Saul’u İsrail’in ilk kralı olarak atadı. Daha sonra Saul RAB’bi terk ettikten sonra Davut’u Saul’un yerini almak üzere mesh…

İshak’ı Anıyoruz

Kilisede bugün doğumundan yıllar önce babası İbrahim’e müjdelenen İshak’ı anıyoruz. İbrahim 100, karısı Sara 91 yaşındayken Tanrı, vaadini yerine getirerek onlara bir oğul verdi. Yaratılış kitabında İshak’ın başından geçen birçok olay anlatılır. Kutsal Kitap’taki hikâyeler ışığında İshak’ın günahkâr olmasına rağmen Tanrı tarafından nasıl bağışlanarak imanda tutulduğunu görüyoruz. Dua Edelim: Yüce Rabbimiz İshak aracılığıyla Mesih’in soy…