Tanrı Bizi Arındırır

Halk umut içinde bekliyordu. Yahya’yla ilgili olarak herkesin aklında, “Acaba Mesih bu mu?” sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.  O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.” Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, Müjde’yi duyuruyordu. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O’nun üzerine indi. Gökten, “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” diyen bir ses duyuldu.

İsa’nın vaftizi ile O’nun öğrencileri olan Hristiyanların vaftizi arasında hem bir benzerlik hem de bazı önemli farklar vardır. Benzerlik, konunun biçimsel yönünde. Farkların bir tanesine değinmek gerekirse, Hristiyanlar vaftiz olduklarında Hristiyan kilisesine dahil olmuş olurlar, oysa Yahya tarafından vaftiz edilenler zaten imanlı kişilerdi, yani zaten Tanrı halkına mensuptular. Yahya’nın vaftizi, inançlı yaşama giriş değil, inançlı yaşam içinde bir tazeleniş, bir tövbe anlamı taşıyordu.

Müjde metnimizde İsa’nın, Yahya tarafından vaftiz edildiğini görüyoruz; ama burada bir soru işareti yok mu? İsa Mesih, bütünüyle günahsız bir yaşam sürdü. İncil’in bir parçası olan 1.Yuhanna Mektubu’nda, O’nun için aynen şöyle yazılıdır:  “Mesih’in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.” İbranilere mektupta da Mesih’le, yani İsa ile ilgili olarak şunu okuruz: “Tanrı Oğlu İsa (…) zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.” (İbraniler. 4:14-15)

Ve tabii Mesih’in bizzat kendisi de bu gerçeği açıkça belirtir. Yuhanna 8.bölüm, 46.ayetten okuyorum:  “Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?” (Yuhanna. 8:46)

Bu ve benzeri birçok ayet gösterir ki İsa, ve yalnızca İsa, tamamen günahsız bir yaşam sürmüş, bu dünyadaki yaşamı boyunca Tanrı’nın yasalarını bir kez bile çiğnememiştir. Asla günah işlememiştir.

Öyleyse İsa, adına tövbe vaftizi denen bir uygulamaya neden dahil olmak istemiş olabilir ki? Öyle ya, İsa günahsız olduğu için tövbeye ihtiyacı yoktu. Diğer bütün insanlardan farklıydı O; pişmanlık duymaya, tövbeye ve arınmaya ihtiyacı olmayan yegâne insandı. Yahya ise ancak tövbeye ihtiyacı olanları vaftiz ediyordu. Yahya’nın vaftizi, tövbe ile ilgiliydi çünkü.

Herhalde Yahya da böyle düşünmüş olacak ki, kendisini vaftiz etmesini söyleyen İsa’ya şaşkınlıkla şöyle sormuştur. Matta 3.bölümden okuyorum: “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” (Matta 3:14)

Hemen ardından gelen ayette, İsa’nın şöyle yanıt verdiğini okuyoruz: “Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.”

Demek ki bu, İsa’nın yerine getirmesi gereken bir şeydi. Bir gereklilikti. O Tanrı halkının asırlardır umut içinde beklediği Kurtarıcı idi. Tanrı’nın isteği buydu: İsa tamamen günahsız olduğu ve tövbeye ya da tövbe vaftizine ihtiyacı olmadığı halde, tövbeye ihtiyacı olan insanlarla aynı suya girmesi, onlar gibi İsa’nın da vaftiz olması gerekti. Ama çok önemli bir farkla: Diğer insanlar günahlı oldukları için vaftiz oluyorlardı, İsa ise tam tersine, günahsız olduğu için! Şöyle düşünebiliriz: Diğer insanların günahlarıyla kirlettikleri suya, temizliğin ta kendisi olan İsa da girmeliydi ki, bütün o kir pas, yani insanların işledikleri günahlar, İsa’nın günahsızlığı ve temizliği sayesinde arındırılabilsin. Tanrı sözü böyle diyor: “Bütün halk vaftiz olduktan sonra, İsa da vaftiz oldu.”

Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma kısmında Yeşaya Peygamber’in kitabında, İsa’dan asırlar önce, İsa ile ilgili söylenmiş şu sözleri hatırlayalım: “Aslında hastalıklarımızı O üstlendi, acılarımızı O yüklendi.” (Yeşaya.53:4)

Vaftizci Yahya bir peygamberdi, hatta İsa Mesih’in ifadesiyle söylersek; “Bir peygamberden de üstün”dü. Ve o, İsa Mesih’in çağdaşı olduğu için Yeni Antlaşma kitaplarında karşımıza çıksa da aslında bir Eski Antlaşma peygamberiydi. Çünkü İsa’nın ardından değil, önü sıra gelmişti. Ve İsa’nın ölümü ve dirilişinden daha önce yaşamıştı. Vaftizci Yahya için, Eski Antlaşma çağı ile Yeni Antlaşma çağını birbirine bağlayan bir yerdeydi diyebiliriz. O bir elini geçmişe uzatıp insanlara “Gelin! Gelin!” diye çağrı yapıyor, diğer eliyle de İsa Mesih’i gösteriyor, işaret ediyordu: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna 1:29) Gelin ve O’nu görün, O’nunla tanışın, O’nunla aynı suda yıkanın ki, günahlarınızdan arının, bu ezici yükten kurtulun. İsa Mesih’in günahsızlığı, temizliği ve sağlığı sizin günahkarlığınızı, kirliliklerinizi ve hastalıklarınızı ortadan kaldırsın.

Sevgili kardeşim, bugün de durum budur: İsa Mesih ölümden dirildikten sonra öğrencilerine, bütün insanlara Müjde’yi duyurmalarını, O’nun buyruklarını öğretmelerini ve onları vaftiz etmelerini buyurdu. Matta Müjdesi 28.bölüm 19.ayet. Bu vaftiz, günahlardan arınmaya değil, iman yoluyla Tanrı halkına, imanlılar topluluğuna katılmaya yönelik bir vaftizdir. Bir törenden, simgeden, bir tövbe ifadesi ya da iman ikrarı olmaktan fazlasıdır artık. İnsanları dirilmiş Mesih’le buluşturan ve arındıran, Tanrısal bir kurtarış eylemidir. İsa her Hristiyan’ı vaftiz yoluyla kendi ruhsal yaşamına paydaş kılar ve böylece O’na günaha karşı savaşta harika bir kılıç ve zırh vermiş olur: İsa Mesih, kendisine iman eden her insana olduğu gibi sana da bizzat kendisini armağan eder. Kendi tanrısal yaşamını verir sana. Söz’ündeki derin anlamları ve gerçekleri sana açıklar, öğretir ve seni korur. İman ve vaftiz yoluyla İsa ile bir olan kişinin, günahın derin yükü altında ezilmesine gerek yoktur. Çünkü İsa’nın yakınlığı sana hem günaha karşı direnme gücü verir, hem de bunu başaramadığın zaman pişmanlık duyup tövbe edebilmeni sağlar. Ve İsa senin günahını bağışlar. Bu nedenle imanlı kardeşim, sen İsa Mesih’in adına, Üçlü Birlik olan Tanrı’nın adına vaftiz olmuş biri olarak, günahını her zaman İsa’ya getir. Pişmanlığınla birlikte. Emin ol ki, İsa seni günahından arındıracaktır. Her zaman olduğu gibi bugün de sonsuz sevgisiyle seni bağrına basacaktır.

Dua Edelim: Ya Rab İsa, sen bizim günahlı insan dünyamıza gelmekten çekinmedin ve bize kendi temizliğini ve doğruluğunu getirdin. Bize yardım et ki senin birliğinden ayrılmayalım ve yaşamlarımızda senin doğruluğunu kardeşlerimize ve dünyaya yansıtabilelim. Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta

Benzer Yazılar

Yorumlar