Tanrı Karşısında Doğru Tutum

 

Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria Irmağı’na, Yahya’nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” diyerek O’na engel olmak istedi.

İsa ona şu karşılığı verdi: “Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya O’nun dediğine razı oldu.

İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.

Bugün Tanrı Sözü’nde İsa’nın vaftiz oluşunu okuduk. İsa’nın vaftiz olması, biz Hristiyanların vaftiziyle ilgili birçok aydınlatıcı nokta içeriyor. Evet, O’nun vaftiz oluşuyla bizim, yani O’nun öğrencileri olan imanlıların vaftizi arasında bazı farklar vardır ve bu farkları bilmemiz önemlidir. Ama biz şimdi Rab’bin, Vaftizci Yaya Peygamber tarafından vaftiz edilişinin anlatıldığı bu sahneye odaklanalım.

Vaftizci Yahya’nın İsa’ya söylediği sözler ne kadar güzel ve sorduğu soru ne kadar önemli, değil mi? “Ya Rab, benim senin tarafından vaftiz olmam gerekirken sen mi bana geliyorsun?”

Yahya’nın bu alçakgönüllülüğü yerinde bir davranış, çünkü dediğimiz gibi, biz insanların Tanrı tarafından iman ve vaftiz aracılığıyla kurtarılmamızdır esas olan. Bunu da elbette Rab İsa gerçekleştirir. Yahya’nın o dönemde imanlı Yahudilere uyguladığı vaftiz bunun yerine geçemezdi.

Evet ama İsa, Yahya’nın bilmediklerini biliyordu. Bu nedenle onu şöyle yanıtladı:

“Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.”

Sevgili kardeşim, İsa’nın bu cevabı üzerine Yahya’nın nasıl tepki verdiğine dikkat ettin mi? On altıncı ayetin son cümlesini okuyorum. “O zaman Yahya O’nun dediğine razı oldu.” (16b)

Eğer Yahya, Tanrı karşısındaki alçakgönüllülüğünü bir inatlaşmaya dönüştürseydi acaba ne olurdu? “Hayır, hayır, ey İsa! Asla ben seni vaftiz edemem. Sen çok yücesin, bense sadece bir kulum, yaratılmış bir insanım,” deseydi ne olurdu?

Şu iki şey olurdu: Bir; Yahya’nın -Tanrı’yı yüceltiyor görünse de- aslında Tanrı sözüne saygı duymadığını görürdük. Kendi fikirlerinin onun için her şeyden, İsa’nın sözünden bile daha önemli olduğunu söylerdik. İkinci olarak da, Tanrı’nın bu işi yapmak için Yahya’ya muhtaç olmadığını, onun yerine pek ala başka birine de işlerini yaptırabileceğini görürdük.

Ama olaylar böyle gelişmedi ve Vaftizci Yahya her gerçek imanlının yapması gerektiği gibi İsa’nın buyruğunu, Tanrı sözünü, kendi fikir ve algılarından daha önemli gördü ve “İsa’nın dediğine razı oldu.”

Kardeşim, Yahya’nın bu davranışı bizim için iyi bir örnek oluşturuyor. Biz bazen Tanrı’nın büyük lütfunu, bağışlayıcılığını, sonsuz sevgisini anlamakta güçlük çekeriz. “Ben kimim ki?” deriz. “Ben kimim ki, yeri ve gökleri yaratan Tanrı bana önem veriyor, beni Kilise’sine çağırıyor, beni bu denli çok seviyor? Oysa ben günahlı bir insanım. Tanrı’yla yakın olmak için önce kendimi arıtmalıyım! Bir şeyler, dindarca bir şeyler yapmalıyım! Ya da şimdi olduğumdan daha iyi bir Hristiyan, belki bir ‘aziz’ olmalıyım! ki İsa bana değer versin, önem versin!”

Hayır kardeşim! Kendi durumumuzun ve İsa’nın sonsuz yüceliğinin farkında olmak, evet çok önemlidir. Ama bilmelisin ki İsa sana tüm bunlara rağmen değer veriyor. O seninle birlikte olmak, senin yaşamında yer almak istiyor. “Ben buna değmem” diye düşünme. Kendi yetersizliğine değil, İsa’nın sözüne odaklan. Sen yaptığın iyi veya dindarca işlerden dolayı değil, ama İsa’nın sana olan sonsuz sevgisinden dolayı çok değerlisin. Sana olan sevgi ve merhametinden dolayı ölüme bile katlanmış olan, İsa’dan söz ediyoruz. Sen de, Vaftizci Yahya gibi, “Onun dediğine razı ol.” Göreceksin ki, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı, senin yaşamında bütün bereketleriyle etkin olacak.

Dua Edelim: Göksel Baba, Oğlu’n İsa Mesih’in biz insanlar için çarmıhta kazandığı zaferi imanla kabul edelim ve alçakgönüllülükle O’nun sözüne teslim olarak bu kurtuluşun bereketlerinin sonsuza dek tadını çıkartalım. Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta

Benzer Yazılar

Yorumlar